2% dane z príjmu.

Milí priatelia,

už 26. rok prinášame rados? a potešenie zo starej hudby všetkým milovníkom dobrej hudby, nielen na Slovensku, ale aj v zahranieí. Doposia3 sme úspešne reprezentovali našu hudobnú kultúru opakovane vo Švédsku, Francúzsku, Švajeiarsku a Maiarsku. Je to naša zá3uba, náš druhý život, a zo všetkých síl sa snažíme pokraeova? v nej na všeobecný prospech, v záujme popularizácie starej hudby a pre dobré meno nášho mesta. Doba je ?ažká a h3ada? zdroje na zabezpeeenie existenených podmienok je stále nároenejšie. Jednou z osvedeených možností , ako podpori? ialšiu einnos? nášho orchestra, je aj možnos? darovania dvoch percent z daoového základu. Ešte nikdy sme neboli v takej miere odkázaní na tento zdroj, ako teraz, a každým rokom sa táto závislos? bude zvyšova?. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte vaše 2 percentá, uchádzame sa o Vašu podporu, odmeníme sa vám nezabudnute3ným zážitkom z nášho koncertu.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venujete svoje 2 percentá dane z príjmu za rok 2015, navrhujeme Vám takouto formou podpori? rozvoj tohto neprofesionálneho telesa, ktoré už 26.rok reprezentuje kultúrne tradície a potenciál mesta Treneín. Odmeníme sa Vám nezabudnute3ným zážitkom z nášho koncertu a s viaenos?ou Vás zaradíme do zoznamu našich sponzorov a priate3ov.

Za Vašu podporu IAKUJEME!

Mgr. Peter Kocnár, Ing. Helena Kunertová, Róbert Zemene

Komorný orchester mesta Treneín,
obeianske združenie,
Ul. kn. Pribinu 3, 911 01 Treneín

IEO: 36 121 533, e. úetu: 0041713058/0900, SLSP Treneín


PROGRAMOVÁ PONUKA 2014

 • V. Godár: MELODIÁRIUM: MAZURKY - HAJDUSKÉ TANCE
 • G. F. Händel: CONCERTO GROSSO N. 1 G DUR
  (A tempo giusto – Allegro e forte – Adagio – Allegro – Allegro)
 • G. F. Händel: WATER MUSIC – SUITE III G DUR (HWV 350)
  (Sarabanda, Rigaudon, Menuet, Gigue)
 • J. S. Kusser: OUVERTURE C DUR
  (Marche, Chaconne, Les Satirs, Arlequins e Polichinelles, Passepied)
 • J. B. Lully: MARCHE POUR LES CEREMONIE DES TURCS
 • G. Muffat: CONCERTO No. 12 "Propidia Sydera"
  (Ciacona - Borea)
 • J.- Ph. Rameau: LES INDES GALANTES - SUITE
  (Entrée des 4 Nations, 1er et 2me Menuet, 1er et 2me Tambourin, Rondeau)
 • G. B. Sammartini: SINFONIA G DUR
  (Allegro ma non tanto – Grave – Allegro assai – Menuetto)
 • G. B. Sammartini: CONCERTO GROSSO Op. 5 No. 6 in SOL MINORE – "DI NATALE"
  (Spiritoso-Allegro-Spiritoso; Rondo/Allegro moderato e grandioso; Pastorale/Andante sostenuto)
 • G. P. Telemann: OUVERTURE BURLESQUE
  (Ouverture – Scaramouches – Harlequinade – Colombine – Pierrot – Menuet – Mezzetin en Turc)
 • G. P. Telemann: PO1SKÝ KONCERT
  (Allegro moderato - Allegro vivace - Largo – Allegro)
 • G. Torelli: CONCERTO GROSSO IN G MINOR
  "IN FORMA DI PASTORALE PER IL SANTISSIMO NATALE"
  (Grave - Vivace – Largo - Vivace)
 • A. Vivaldi: SINFONIA No. 1 in C (RV 111)
  (Allegro – Andante – Presto)
 • A. Vivaldi: CONCERTO III "IL GARDELINO" (RV 428)
  (Allegro, Cantabile, Allegro)
 • A. Vivaldi: SALVE REGINA IN F MAJOR (RV 617)
  (Salve Regina, Mater misericordiae - Ad te clamamus – Eia ergo - Et Jesum benedictum 'Pastorale')

Top