kontakty

KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN, občianske združenie
Ul. kn. Pribinu 3, 911 01 Trenčín
IČO 36 121 533  |  DIČ 2021636496

Vedenie Komorného orchestra mesta Trenčín, o. z.: